REKRUTACJA
Rekrutacja na stanowisko Junior Project Managera
Rekrutacja na stanowisko Junior Project Managera
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA
Ścieżka przedsiębiorczości społecznej w IUW
Ścieżka przedsiębiorczości społecznej w IUW
PRZESTRZEŃ
Przerwa techniczna w IUW (22 marca)
Przerwa techniczna w IUW (22 marca)
REZERWACJE
Przerwa w funkcjonowaniu Inkubatora
Przerwa w funkcjonowaniu Inkubatora
Przerwa świąteczna w Inkubatorze
Przerwa świąteczna w Inkubatorze