Nasza wizja i misja

Przedsiębiorczość to styl życia - chcemy go z Wami kształtować! 

Inkubator UW to miejsce, w którym uczestnicy – studenci i naukowcy – swoją wiedzę i doświadczenie przekształcają na realne i praktyczne działanie.

W Inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego przedsiębiorczość rozumiemy jako umiejętność dostrzegania przestrzeni, które można wypełnić nowymi inicjatywami. Za nasze zadanie przyjmujemy rozbudzanie umiejętności myślenia przedsiębiorczego, wyrażającego się w pragnieniu kreowania rzeczywistości. Tego chcemy uczyć studentów, w tym chcemy wspierać całe środowisko akademickie.

Inkubator łączy studentów i pracowników z różnych wydziałów UW i WUM, ludzi o odmiennym sposobie myślenia i licznych zainteresowaniach. Uczestnicy Inkubatora chcą działać, mają do tego motywację i chcą zdobywać kompetencje, aby zmieniać swoje otoczenie. Otwartość na nowe wyzwania i odpowiedzialność za kreowanie zmiany jest właśnie myśleniem i działaniem przedsiębiorczym. Zespół IUW dokłada starań, aby tematy i wyzwania, którymi zajmują się uczestnicy, odpowiadały na realne wyzwania gospodarcze i społeczne.

Uczestnicy Inkubatora wykorzystują możliwości współpracy z trenerami, praktykami biznesu oraz kadrą UW przy rozwijaniu swoich pomysłów oraz korzystają z infrastruktury, którą oferuje Uniwersytet. Dla społeczności UW i WUM-u cała oferta Inkubatora jest bezpłatna.
 

O Inkubatorze

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego jest powołany w celu wspierania postaw i zachowań przedsiębiorczych w społeczności akademickiej, poprzez umożliwienie weryfikowania praktycznych pomysłów naukowych, technologicznych czy społecznych we współpracy z doświadczonymi ekspertami w bezpiecznych warunkach biznesowych. Pomagamy w rozwoju projektów biznesowych i społecznych znajdujących się w różnych fazach dojrzałości rynkowej. Organizujemy warsztaty, szkolenia, spotkania z ekspertami a także udostępniamy nowoczesną infrastrukturę i przestrzeń do pracy. W ramach współpracy z Wydziałem Fizyki do użytku oddaliśmy Makerspace@UW - centrum projektowania i druku 3D, pracownię elektroniczna i nowoczesną warsztatownię. Udostępniamy również przestrzenie coworkingowe i sale konferencyjne. Otworzyliśmy Inkubator UW dla studentów 21 marca 2017 roku. A od 1 lipca działamy jako sekcja Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.

Dla kogo?

Nasza oferta jest skierowana do każdego, kto chciałby się rozwijać przedsiębiorczo – zarówno do osób szukających inspiracji, jak i tych, które mają już pomysł na biznes. Szeroka gama warsztatów pozwoli udoskonalić lub nabyć umiejętności technologiczne, miękkie i biznesowe, ale także pobudzić kreatywność, co - mamy nadzieję - poskutkuje burzą pomysłów do realizacji. Osoby z pomysłem na biznes mogą zarówno skorzystać z oferty preinkubacji która odbywa się poprzez spółkę celową Uniwersytetu Warszawskiego – UWRC, jak i z szeregu szkoleń, programów mentoringowych czy konkursów grantowych.

Naszym celem jest, aby studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mieli poczucie sprawczości. Zależy nam, aby to poczucie towarzyszyło im w czasie studiów, jak również po nich, a tym samym utrwaliło się w ich światopoglądzie.

Naszymi odbiorcami są studenci, doktoranci oraz pracownicy UW i WUM.