Nasza wizja i misja

Przedsiębiorczość to styl życia - chcemy go z Wami kształtować! 

Naszym celem jest, aby studenci, doktoranci, absolwenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego mieli poczucie sprawczości i podmiotowości w społeczeństwie. Zależy nam, aby to poczucie towarzyszyło im w czasie studiów, jak również po nich, a tym samym utrwaliło się w ich światopoglądzie. Jednocześnie pragniemy zarazić ich myśleniem przedsiębiorczym, czyli umiejętnością dostrzegania w swoim życiu zawodowym oraz prywatnym przestrzeni, które można wypełnić nowymi inicjatywami. Przy pomocy narzędzi, jakie im oferujemy, mamy nadzieję pobudzić ich kreatywność, podnieść kompetencje i ukierunkować w rozwoju osobistym i zawodowym.

O Inkubatorze

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego jest sekcją Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii i powołany w celu wspierania postaw i zachowań przedsiębiorczych w społeczności akademickiej, poprzez umożliwienie weryfikowania praktycznych pomysłów, naukowych, technologicznych czy społecznych we współpracy z doświadczonymi ekspertami w bezpiecznych warunkach biznesowych. Pomagamy w rozwoju projektów biznesowych i społecznych znajdujących się w różnych fazach dojrzałości rynkowej, organizując warsztaty, szkolenia, spotkania z ekspertami a także udostępniając nowoczesną infrastrukturę i przestrzeń do pracy. Do użytku oddaliśmy dotychczas przestrzenie coworkingowe, pokoje cichej pracy, sale konferencyjne, centrum projektowania i druku 3D, pracownię elektroniczna i nowoczesną warsztatownię.

Dla kogo?

Nasza oferta jest skierowana do każdego, kto chciałby się rozwijać przedsiębiorczo – zarówno do osób szukających inspiracji, jak i tych, które mają już pomysł na biznes. Szeroka gama warsztatów pozwoli udoskonalić lub nabyć umiejętności technologiczne, miękkie i biznesowe, ale także pobudzić kreatywność, co - mamy nadzieję - poskutkuje burzą pomysłów do realizacji. Oprócz wsparcia ekspertów dla każdego projektu, zapewniamy możliwość preinkubacji, czyli założenia własnej działalności gospodarczej pod skrzydłami spółki z o.o. UWRC.

W Inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego przedsiębiorczość rozumiemy jako umiejętność dostrzegania przestrzeni, które można wypełnić nowymi inicjatywami. Za nasze zadanie przyjmujemy rozbudzanie umiejętności myślenia przedsiębiorczego, wyrażającego się w pragnieniu kreowania rzeczywistości. Tego chcemy uczyć studentów, w tym chcemy wspierać całe środowisko akademickie.

Naszymi odbiorcami są studenci i doktoranci UW, pracownicy oraz absolwenci UW do 2 lat po uzyskaniu dyplomu.

Historia

Historia Inkubatora UW sięga początków UOTT czyli roku 1998, kiedy to podpisano akt założycielski i stworzono zręby wizji i misji jednostki. W kolejnych latach pomysł wracał i krążył, jednak realizacji doczekał się dopiero w odpowiedzi na zgłaszane rosnące zapotrzebowanie studentów na odgórne działania uczelni w zakresie wspierania przedsiębiorczości akademickiej.

Pod koniec roku 2016 Jacek Sztolcman, Agnieszka Pugacewicz i Aleksandra Gołdys opracowali program funkcjonowania Inkubatora UW, który wraz z projektem budżetu został zaraz po świętach Bożego Narodzenia zaakceptowany przez prorektor d.s. rozwoju, prof. UW dr hab. Annę Gizę-Poleszczuk.

Z początkiem roku zaczęliśmy adaptację pomieszczeń: najpierw wraz z UOTT na terenie nowo otwartego Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych; następnie nawiązaliśmy rozmowy z dziekanem Instytutu Germanistyki, prof. Robertem Małeckim, czego efektem stało się przyznanie nam kolejnej lokalizacji przy ul. Dobrej 55.

Mniej więcej w tym samym czasie zostaliśmy również zaproszeni przez prof. dr hab. Andrzeja Wasika, dziekana Wydziału Fizyki, oraz prof. Andrzeja Wysmołka, autora koncepcji Przestrzeni Projektów Studenckich, by poprowadzić pierwszą edycję zajęć ogólnouniwersyteckich “Przedsiębiorczość - otwórz głowę”. Otrzymaliśmy również zgodę na rozpoczęcie działań Inkubatora na Wydziale Fizyki, na Przylądku Horn - najbardziej wysuniętej na południe części nowego Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5. Od stycznia 2017 powstały tam laboratorium fizyczne i warsztatownia, stanowiska druku 3D a także otwarta przestrzeń coworkingowa.

21.03.2017 - w pierwszy dzień wiosny i Dzień Wagarowicza - otworzyliśmy Inkubator dla studentów. Działanie Inkubatora zainaugurował Rektor UW prof UW dr hab. Marcin Pałys podczas uroczystego otwarcia.

Obecnie Inkubator UW to trzy lokalizacje:

  • Oddział przy Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych,
  • Oddział na Wydziale Fizyki UW,
  • Oddział w Instytucie Germanistyki na Wydziale Neofilologii.

Za nami już kilka zrealizowanych projektów:

  • Szkoła Letnia Brave Camp: dzięki współpracy ze sponsorem, firmą Pfizer, 23 spośród ponad 70 zgłoszonych projektów studenckich otrzymało pod koniec czerwca możliwość wyjazdu do ośrodka szkoleniowego by pracować nad modelami biznesowymi, marketingiem i kompetencjami miękkimi.
  • Przedsiębiorczość otwórz głowę: zajęcia ogólnouniwersyteckie, z których skorzystało dotychczas 100 studentów.
  • MatchIT: weekendowy, startupowy maraton na UW, podczas którego studenci budowali wstępne wersje aplikacji rozwiązujących problemy biznesowe i społeczne.
  • Skillbox: cykl warsztatów na ok. 50 tematów, obejmujących trzy sektory kompetencji: biznesowych, technologicznych i osobistych (tzw. miękkich): co miesiąc uruchamiamy kolejną pulę zajęć na kolejne 30 dni. Warsztaty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, mamy co miesiąc ok. 1000 zapisów na warsztaty.
  • Mentoring: współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin związanych z przedsiębiorczością i biznesem, którzy wspierają naszych uczestników w rozwoju ich projektów.

warsztatów i zajęć praktycznych
w trzech blokach tematycznych:
TECH, STARTUP, SELF
przeprowadzonych warsztatów
uczestniczyło w naszych zajęciach

Inkubator UW 2018:

Jesteśmy młodą organizacją na UW. Mamy ambicję kształtować się i naszą ofertę zgodnie z oczekiwaniami naszych odbiorców. Dlatego też zawsze z dużą uwagą słuchamy ich opinii. Już po 4 miesiącach działania przeprowadziliśmy pierwszą kompleksową ewaluację Inkubatora, a po warsztatach wysyłamy do wszystkich uczestników badanie NPS.
Jesteśmy organizacją, której główną cechą jest zmiana i ciągłe podążanie za potrzebami odbiorcy. W wyniku przeprowadzonych badań określiliśmy 3 priorytety działań na najbliższe 14 miesięcy:

1
Inkubator jest też dla humanistów.
2
Inkubator dba o każdego uczestnika.
3
Inkubator współpracuje z wydziałami.