Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie projektu identyfikacji wizualnej oraz opracowanie koncepcji, wykonanie oraz wdrożenie strony internetowej Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego dostępnej pod adresem https://iuw.edu.pl

Termin składania ofert: 21 września 2021 roku, godz. 23:59 pod adresem stronawww@inkubator.uw.edu.pl

Wszelkie pytania dotyczące zamówienia należy kierować do kierowniczki Inkubatora UW: basia.holli@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Mapa myśli

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla osoby fizycznej

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca działalność gosp.

Wzór protokołu przyjęcia dzieła

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

W związku z przekroczniem budżetu, który Zamawiający przeznaczył na realizację postępowania numer 6/IUW/2021, postępowanie zostało unieważnione.

 

W związku z niewpłynięciem żadnej oferty spełniającej kryteria w okreslonym terminie, postępowanie 7/IUW/2021 zostało unieważnione.

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opracowania koncepcji, wykonania oraz wdrożenia strony internetowej Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego dostępnej pod adresem https://iuw.edu.pl

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2021 roku, godz. 23:59 pod adresem stronawww@inkubator.uw.edu.pl

Wszelkie pytania dotyczące zamówienia należy kierować do kierowniczki Inkubatora UW: basia.holli@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Mapa myśli

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla osoby fizycznej

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca działalność gosp.

Wzór protokołu przyjęcia dzieła

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

W związku z przekroczniem budżetu, który Zamawiający przeznaczył na realizację postępowania numer 5/IUW/2021, postępowanie zostało unieważnione.

 

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na uporządkowanie identyfikacji wizualnej oraz przygotowanie projektów graficznych na potrzeby działań promocyjnych i wizerunkowych realizowanych przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego.

Termin składania ofert: 9 sierpnia 2021 roku, godz. 23:59.

Wszelkie pytania dotyczące zamówienia należy kierować na adres: zamowienia@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla osoby fizycznej

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca działalność gosp.

Wzór protokołu przyjęcia dzieła

Wzór - informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opracowania koncepcji, wykonania oraz wdrożenia strony internetowej Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego dostępnej pod adresem https://iuw.edu.pl

Termin składania ofert: 6 sierpnia 2021 roku, godz. 23:59.

Wszelkie pytania dotyczące zamówienia należy kierować na adres: stronawww@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla osoby fizycznej

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca działalność gosp.

Wzór protokołu przyjęcia dzieła

Wzór - informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi dostarczenia eksperckiego raportu dotyczącego przedsiębiorczości akademickiej na wybranych uczelniach w Polsce.

Termin składania ofert: 5 sierpnia 2021 roku, godz. 23:59.

Wszelkie pytania dotyczące zamówienia należy kierować na adres: raport@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla osoby fizycznej

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca działalność gosp.

Wzór protokołu przyjęcia dzieła

Wzór - informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na opracowanie i zbudowanie zakresu merytorycznego (sylabusa) programów edukacyjnych „Starter” i „Brave Camp” oraz wdrożenie w zaproponowanej w sylabusie formie.

Termin składania ofert: 30 lipca 2021 roku, godz. 23:59.

Specyfikacja

Formularz oferty

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla osoby fizycznej

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca działalność gosp.

Wzór protokołu przyjęcia dzieła

Wzór - informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi ciągłą rekrutację kandydatów do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach zajęć projektowych i warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe oraz certyfikaty/ zaświadczenia/ inne dokumenty potwierdzające umiejętności w danym obszarze,
  • doświadczenie (trenerskie, szkoleniowe) umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata,
  • doświadczenie w pracy ze studentami,
  • praktyczne doświadczenie w użyciu poruszanych zagadnień.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV pod adres projekty@inkubator.uw.edu.pl. Zgłoszenia przyjmowe są w trybie ciągłym, przez cały rok. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy o umieszczenie odpowiednich klauzul ze wskazanego obowiązku informacyjnego.

Projekty, do których prowadzona jest rekrutacja realizowane są w ramach programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społęcznego (POWER 3.5). Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018 - 2022, jest rozwój komptenecji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzedzi, które pozowlą usprawnić zarządzanie uczelnią. Więcej informacji na stronie programu.

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi ciągłą rekrutację kandydatów do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach zajęć projektowych i warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe oraz certyfikaty/ zaświadczenia/ inne dokumenty potwierdzające umiejętności w danym obszarze,
  • doświadczenie (trenerskie, szkoleniowe) umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata,
  • doświadczenie w pracy ze studentami,
  • praktyczne doświadczenie w użyciu poruszanych zagadnień.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV pod adres projekty@inkubator.uw.edu.pl. Zgłoszenia przyjmowe są w trybie ciągłym, przez cały rok. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy o umieszczenie odpowiednich klauzul ze wskazanego obowiązku informacyjnego.