Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opracowania koncepcji, wykonania oraz wdrożenia strony internetowej Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego dostępnej pod adresem https://iuw.edu.pl

Termin składania ofert: 6 sierpnia 2021 roku, godz. 23:59.

Wszelkie pytania dotyczące zamówienia należy kierować na adres: stronawww@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla osoby fizycznej

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca działalność gosp.

Wzór protokołu przyjęcia dzieła

Wzór - informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi dostarczenia eksperckiego raportu dotyczącego przedsiębiorczości akademickiej na wybranych uczelniach w Polsce.

Termin składania ofert: 5 sierpnia 2021 roku, godz. 23:59.

Wszelkie pytania dotyczące zamówienia należy kierować na adres: raport@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla osoby fizycznej

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca działalność gosp.

Wzór protokołu przyjęcia dzieła

Wzór - informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na opracowanie i zbudowanie zakresu merytorycznego (sylabusa) programów edukacyjnych „Starter” i „Brave Camp” oraz wdrożenie w zaproponowanej w sylabusie formie.

Termin składania ofert: 30 lipca 2021 roku, godz. 23:59.

Specyfikacja

Formularz oferty

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla osoby fizycznej

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca działalność gosp.

Wzór protokołu przyjęcia dzieła

Wzór - informacja dot. przetwarzania danych osobowych