Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/IUW/2021, które dotyczyło wykonania usługi dostawy sprzętu do rejestracji nagrań dźwiękowych wraz z usługą szkoleniową złożono jedną ofertę.

Najkorzystaniejszą ofertę złożyła firma: 3D Solutions sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 11/85 (02-739), NIP 5213598969, KRS 0000382378.

Cena oferty netto: 1630,00 PLN; podatek VAT: 374,90 PLN; cena oferty brutto: 2004,90 PLN.

Oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych.

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego (IUW), sekcja Centrum Współpracy i Dialogu UW, zaprasza do złożenia oferty na usługę dostawy sprzętu do rejestracji nagrań dźwiękowych wraz z usługą szkoleniową. 

Termin składania ofert: 6 kwietnia 2021 roku, godz. 23:59

Szczegóły zapytania

Formularz oferty