Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/IUW/2021, które dotyczyło wykonania wykonania działa w postaci nagrania 5 wywiadów z wyznaczonymi goścmi wraz z przekazaniem praw autorskich wpłynęły dwie oferty

Najkorzystaniejszą ofertę złożyło Now Studio Wojciech Kołaczyński z siedzibą w Warszawie, przy ul. Podskarbińskiej 26 lok. 8 (03-829), NIP 8341878647, REGON 380322717.

Cena oferty netto: 9550,00 PLN; podatek VAT: 2196,50 PLN; cena oferty brutto: 11746,50 PLN.

Oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/IUW/2021, które dotyczyło wykonania usługi dostawy sprzętu do rejestracji nagrań dźwiękowych wraz z usługą szkoleniową złożono jedną ofertę.

Najkorzystaniejszą ofertę złożyła firma: 3D Solutions sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 11/85 (02-739), NIP 5213598969, KRS 0000382378.

Cena oferty netto: 1630,00 PLN; podatek VAT: 374,90 PLN; cena oferty brutto: 2004,90 PLN.

Oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych.

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego (IUW), sekcja Centrum Współpracy i Dialogu UW, zaprasza do złożenia oferty na usługę dostawy sprzętu do rejestracji nagrań dźwiękowych wraz z usługą szkoleniową. 

Termin składania ofert: 6 kwietnia 2021 roku, godz. 23:59

Szczegóły zapytania

Formularz oferty

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi ciągłą rekrutację kandydatów do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach zajęć projektowych i warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe oraz certyfikaty/ zaświadczenia/ inne dokumenty potwierdzające umiejętności w danym obszarze,
  • doświadczenie (trenerskie, szkoleniowe) umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata,
  • doświadczenie w pracy ze studentami,
  • praktyczne doświadczenie w użyciu poruszanych zagadnień.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV pod adres projekty@inkubator.uw.edu.pl. Zgłoszenia przyjmowe są w trybie ciągłym, przez cały rok. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy o umieszczenie odpowiednich klauzul ze wskazanego obowiązku informacyjnego.

Projekty, do których prowadzona jest rekrutacja realizowane są w ramach programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społęcznego (POWER 3.5). Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018 - 2022, jest rozwój komptenecji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzedzi, które pozowlą usprawnić zarządzanie uczelnią. Więcej informacji na stronie programu.