Działania Inkubatora UW w semestrze letnim w roku akademickim 2019/20

1. W związku z zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW informujemy, że:

  • warsztaty Inkubatora UW organizowane będą w formie online,
  • przedmioty ogólnouniwersyteckie (OGUN-y) organizowane przez Inkubator UW od 20 kwietnia 2020 roku prowadzone będa w formie zdalnej,
  • konsultacje będą przeprowadzane online'owo,
  • program mentoringowy "Starter" odbywa się zdalnie,
  • program minigrantów Laboratorium pomysłów przebiega bez zmian - rekrutacja do obecnej edycji: https://iuw.edu.pl/pl/projects/labpom/
  • pracownie Inkubatora UW i Makerspace@UW zostają zamknięte,
  • przestrzenie i sale coworkingowe (w tym PWN-y) Inkubatora UW zostają zamknięte.

2. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Inkubatora UW i oferowanych przez niego zajęć publikowne będą na stronie internetowej, portalu Facebook oraz poprzez newsletter.

 

Jesteśmy też otwarci na Wasze propozycje, więc śmiało podsyłajcie nam tematy, które chcielibyście zgłębić w najbliższym czasie (wysyłajcie je na kontakt@inkubator.uw.edu.pl lub via Facebook).


3. W związku z komunikatem rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 marca praca administracji została przeniesiona w tryb zdalny, dlatego od 16 marca spotkacie nas głównie na Facebooku, Instagramie, a przede wszystkim pod mailem.  
 

Nigdzie nie znikamy, ciągle dla Was działamy! 

Ekipa e-Inkubatora UW

 

blog comments powered by Disqus