Kreatywne ROCHEady, czyli jak studenci zrobili szach mat stwardnieniu rozsianemu

4 tygodnie i 40 godzin spędzonych z ekspertami - tyle wystarczyło, by interdyscyplinarne zespoły stworzyły rozwiązania dla pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane!

W sobotę 12 grudnia zakończył się turniej Kreatywne ROCHEady - wydarzenie organizowane we współpracy z firmą Roche Polska. W trakcie 4 weekendów studenci z całej Polski - od Szczecina, Wrocławia aż po Katowice - brali udział w warsztatach branżowych i ogólnorozwojowych i w formule grywalizacji odpowiadali na wyzwania stawiane im przez prowadzących. Wszystko po to, by stworzyć rozwiązanie, które poprawi jakości życia osób chorujących na stwardnienie rozsiane. 

Kreatywne ROCHEady rozpoczęłą debata online Zrozumieć SM, która zapoznała uczestników z tematem, zainspirowała do dalszego działania, a nam wszystkim przybliżyła stwardnienie rozsiane - jego objawy, przebieg i to, z czym mierzą się pacjenci. Następnie uczestnicy wyruszyli w podróż do świata medycyny i w ramach teambuildingu zintegrowali się w zespołach projektowych.
Kolejne cztery tygodnie były pełne wielu warsztatów i spotkań z ekspertami. Uczestnicy poznali, między innymi, metody Design Thinkingu, zwalidowali swoje pomysły, nauczyli się zarządzać czasem i zasobami, pozyskiwać pieniądze na przedsięwzięcia i skutecznie prezentować swoje projekty inwestorom. 
W ramach Kreatywnych ROCHEad powstały cztery innowacyjne rozwiązania, a uczestnicy do ostatniej chwili walczyli o punkty, które mogły zdecydować o ich zwycięstwie.

Podczas finału wydarzenia zespoły zaprezentowały swoje rozwiązania w formie 3-minutowych pitchów. Jury w składzie: Aleksandra Zimnoch (kierowniczka Inkubatora UW i przewodnicząca jury), Aleksandra Woźniak (Startup Development Manager, Inkubator UW), Małgorzata Szpejewska-Cedro (PR Lead Roche Polska), dr hab. Michał Zdziarski (wykładowca Wydziału Zarządzania UW, współzałożyciel startupów Wheelstair i MeWheel) oraz Malina Wieczorek (założycielka i prezeska Fundacji SM-walcz o siebie) zdecydowało się przyznać aż dwa pierwsze miejsca. Przyznano je twórcom aplikacji SMart therapy (Annie Kiszce, Ivo Johnowi, Kseni Klamut i Małgorzacie Węcławiak) oraz fundacji MySupport (Michałowi Pacholskiemu, Paulinie Wareluk, Dorocie Malickiej i Elwirze Gliwskiej).

Mamy nadzieję, że już niedługo usłyszycie o tych projektach - mają w sobie tę moc :) 

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w ten niezwykły i ważny projekt:

  • Roche Polska (partnerowi wydarzenia), Anecie Kawęczyńskiej-Lasoń, Małgorzacie Szpejewskiej-Cedro, Sabrinie Staniszewskiej-Szewczyk, Jackowi Ziemskiemu,
  • Malinie Wieczorek i Fundacji SM - walcz o siebie,
  • dr n. med. Aleksandrze Podleckiej- Piętowskiej,
  • Dominice Czarnocie- Szałkowskiej i Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego,
  • Piotrowi Nowalińskiemu,
  • dr. hab. Michałowi Zdziarskiemu,
  • Maciejowi Ciechanowiczowi,
  • zespołowi Teamformacji,
  • całej kadrze trenerskiej: Hubertowi Dybie, Przemkowi Krawczykowi, Noemi Gryczko, Kamilowi Mieszkowskiemu, Małgorzacie Wardaszce-Dręgowskiej, Joannie Matuszewicz-Pawłowskiej, Rafałowi Cupiałowi
  • i wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Kreatywnych ROCHEad. 

-------------------
Jeśli i Wy chcielibyście rozwijać swój projekt (czy nawet pomysł) przy wsparciu ekspertów i przeżyć niezapomnianą przygodę, zapiszcie na konsultacje, a zespół Inkubatora pomoże Wam ruszyć z miejsca i założyć Wasz pierwszy startup, jeszcze na studiach.

Chcecie doświadczyć interdyscyplinarnej, międzynarodowej pracy projektowej? Zgłoście się do EduHack 2021 - hackathonu odpowiadającego na wyzwania edukacji zdalnej. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej: eduhack2021.eu/

 

blog comments powered by Disqus