Degrees in entrepreneurship and intrapreneurship | Międzyuczelniany kurs z przedsiębiorczości i zarządzania projektami

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają wszystkich studentów studiów magisterskich, podyplomowych oraz szkół doktorskich / doktorantów na pierwszy międzynarodowy program realizowany w ramach sojuszu 4EU+.

Kurs Degrees in entrepreneurship and intrapreneurship realizowany jest przy współpracy 4 uczelni partnerskich:

  • Uniwersytetu Warszawskiego
  • Sorbonne Universite (który jest tegorocznym głównym organizatorem)
  • Università degli Studi di Milano
  • Universitat Heildeberg

Kurs jest prowadzony w formie hybrydowej. Studenci otrzymają zarówno specjalistyczną wiedzę jak i możliwość do wykorzystania jej w praktyce. Kursanci będą pracować w interdyscyplinarnych zespołach (zarówno ze względu na doświadczenie naukowe jak i kraj pochodzenia) i starali się rozwiązać jedno z wyzwań zaprezentowanych przez partnerów kursu.

Partnerem kursu, po stronie Uniwersytetu Warszawskiego, jest Miasto Stołeczne Warszawy, które podzieli się jednym z realnych wyzwań organizacji na najbliższe lata.

Version for english speakers: https://4euplus.eu/4EU-391.html

Cele szkolenia

Kurs opiera się na eksperymentalnym typie uczenia się, który kładzie nacisk na proces uczenia się poprzez działanie i silną interdyscyplinarność. W kontekście tego dyplomu każda firma i instytucje partnerskie prezentują projekt lub wyzwanie, które musi być niezwykle innowacyjne. Następnie studenci są dzieleni na pracę zespołowo-projektową przy rozwiązywaniu realnego wyzwania

Dyplom akademicki łączy dwa duże elementy:

blisko 80 godzin zajęć online pozwalających odkryć podstawowe elementy przedsiębiorczości:

  • identyfikować możliwości i współbudowanie dzięki myśleniu projektowemu propozycji i innowacyjnych rozwiązań osadzonych na modelu ekonomicznym,
  • szukaniu dotacji finansowych,
  • inicjowaniu kreatywności,
  • rozpoczynania działalności biznesowej,
  • negocjacji,
  • spotkania interdyscyplinarnych zespołów projektowych, gdzie studenci będą pracować nad realnym wyzwaniem pod czujnym okiem mentorów.

To praktyczne ćwiczenie pozwala rozwinąć umiejętności prowadzenia innowacyjnych projektów, zarządzania, pracy zespołowej i multidyscyplinarności.

Dla kogo:

Kurs dedykowany jest studentów studiów II stopnia oraz studentów szkół doktorskich / doktorantów, którzy chcą przejść praktyczne szkolenie w zakresie zarządzania projektami w wielodyscyplinarnym zespole oraz wykorzystać swoją wiedzę i energię w autorskim, innowacyjnym projekcie.

Obszar studiów czy specjalizacja nie mają znaczenia na poziomie rekrutacji do programu - zależy nam na stworzeniu interdyscyplinarnych zespołów o możliwie jak najróżniejszej wiedzy i doświadczeniu

Ilość miejsc: 10 miejsc dla studentów, studentów studiów podyplomowych oraz doktorantów / studentów szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego. Ostateczna liczba może ulec zmniejszeniu / zwiększeniu.

Harmonogram:

10 września 2022: finał rejestracji na kurs. UWAGA! Termin przyjmowania zgłoszeń przedłużono do 16.09!

7 - 11 listopada 2022: kick - off programu w Paryżu (obecność na miejscu)

11 listopada 2022 - 17 kwietnia 2023 - praca zespołowa nad zadanym przez partnera programu wyzwaniem

Jesień: kursy online o podstawach przedsiębiorczości

Styczeń-czerwiec: nauka zarządzania projektami oraz zarządzaniu projektami z multidyscyplinarnym zespołem

Kwiecień 2023: finał programu, prezentacja pracy studentów oraz uzyskanie dyplomów w trakcie spotkania w Paryżu

Dyplom:

Dyplom akademicki «Degrees in entrepreneurship and intrapreneurship» na poziomie Bachelor+3 - dyplom Uniwersytetu Sorbońskiego oraz dyplom udziału od wszystkich partnerów działania.

Koszt kursu:

Opłaty za naukę oraz koszty transportu i zakwaterowania zostaną pokryte przez organizatorów. Tylko studenci uczestniczących uczelni (SU, UHD, UNIMI i UW) mogą ubiegać się o przyjęcie na kurs dyplomowy.

Rekrutacja:

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego powinni złożyć wniosek, wysyłając list intencyjny i CV na adres email: 4eudiploma@inkubator.uw.edu.pl

Termin składania wniosków upływa 10 września. UWAGA! Termin przyjmowania zgłoszeń przedłużono do 16.09!

Studenci, którzy zostaną przyjęci do programu, zostaną poinformowani drogą mailową po 19 września. Drugim etapem będą rozmowy rekrutacyjne na zoom.

Koordynatorzy programu:

Doro Marszałek, Inkubator UW: dorota.marszalek@inkubator.uw.edu.pl

dr Agnieszka Postuła, Wydział Zarządzania UW: APostula@wz.uw.edu.pl

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego!

 

Program rozpocznie się 7 listopada w Paryżu.

 

blog comments powered by Disqus