REKRUTACJA
MatchIT 2022/2023
MatchIT 2022/2023
REJESTRACJA
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym 2020/2021
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym 2020/2021
WEBINAR
Webinar z Jarosławem Kuźniarem: Jak komunikować się w online? Sztuka prezentacji w digitalu
Webinar z Jarosławem Kuźniarem: Jak komunikować się w online? Sztuka prezentacji w digitalu