NAUCZYCIELE AKADEMICCY
Warsztat dla nauczycieli akademickich "Twórcza współpraca w grupie i podstawy facylitacji spotkań online"
Warsztat dla nauczycieli akademickich "Twórcza współpraca w grupie i podstawy facylitacji spotkań online"