Analiza i myślenie strategiczne w praktyce

OGUN
Analiza i myślenie strategiczne w praktyce

Analiza i myślenie strategiczne w praktyce to przedmiot ogólnouniwersytecki przeznaczony dla studentów studiów II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich (IV i V rok). Podczas zajęć studenci będą poznawać oraz wykorzystywać studium przypadków metod analitycznych i planistycznych, które w przyszłości znajdą zastosowanie podczas wchodzenia na rynek pracy.

Zapisz się, jeśli chcesz:

 • rozwijać myślenie strategiczne,
 • zdobywać wiedzę od najlepszych ekspertów,
 • uczyć się o strategii w polityce i biznesie,
 • chodzić na ciekawy i unikalny OGUN.

Czego się nauczysz?

 • Jakie są podstawowe metody analizy i planowania strategicznego,
 • czym jest strategia biznesowa i polityczna,
 • jak zbierać, analizować i interpretować dane,
 • jak opracować plan działania do zdefiniowanego problemu,
 • jak doprowadzić do wdrożenia opracowanego planu.

Informacje organizacyjne:

 • 15 spotkań po 1,5 godziny zegarowej,
 • przedmiot za 3 punkty ECTS,
 • na niektórych zajęciach będą goście z zewnątrz - eksperci związani z omawianą branżą,
 • zajęcia opierają się na studium przypadku, tzw. „case study”,
 • warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, grupowe przygotowanie oraz zaprezentowanie pracy zaliczeniowej.

Zarejestruj się tutaj: klik w USOS.

Analiza i myślenie strategiczne w praktyce

Koordynator: Maria Kos
Kontakt:

Znajdziesz nas: