Biofuzje

LABORATORIUM POMYSŁÓW
Biofuzje

Opis projektu:

W dniach 24-26 maja na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się Studencka Konferencja Biologii Medycznej "Biofuzje". Konferencja to  inicjatywa kierowana do studentów i doktorantów kierunków przyrodniczych i medycznych z całego kraju. Celem konferencji jest próba interdyscyplinarnego ujęcia zagadnień łączących dziedziny biologii i medycyny - stąd pomysł „Biofuzji". Pragniemy stworzyć możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń poprzez integrację, dyskusję, a przede wszystkim: prezentację wyników własnych badań i projektów naukowych oraz prac przeglądowych. Uczestnicy będą mieli możliwość wystąpienia w jednym z czterech bloków tematycznych – prężnie rozwijających się dziedzin nauki: Genetyka medyczna, Komórki macierzyste, Choroby cywilizacyjne oraz Immunologia i Nowotworzenie. Najlepsze plakaty i prezentacje zostaną wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami. W czasie konferencji odbędą się także wykłady wybitnych naukowców.

Wydatkowanie grantu:

Otrzymany grant chcielibyśmy przeznaczyć na przygotowanie gadżetów z logiem konferencji dla obecnych ekspertów.

Zespół:

Zuzanna Jabłońska, Wydział Biologii UW,
Apolonia Witecka, Wydział Biologii UW,
Hanna Laudy, I Wydział Lekarski WUM,
Kamil Szostak, MISMaP UW.
 

Afiliacja:

Koło Naukowe Biologii Medycznej „Antidotum”

Biofuzje

Kontakt:

Znajdziesz nas: