Calmsie

LABORATORIUM POMYSŁÓW
Calmsie

Calmsie to startup zajmujący się wdrażaniem innowacji w medycynie, w szczególności w dziedzinie zdrowia psychicznego. Rozwiązania opracowane przez Calmsie tworzone są z czołowymi specjalistami - profesorami psychiatrii i innych specjalizacji lekarskich.

Do rozwijanych projektów należy innowacyjna platforma telemedyczna, inteligentny system rekomendujący codzienne czynności w celu poprawy zdrowia psychicznego i jakości życia użytkowników oraz czatbot, który dzięki wykorzystaniu NLP przeprowadza przez techniki terapii CBT. Wszystkie funkcjonalności Calmsie dostępne są poprzez platformę calmsie.ai, a wkrótce poprzez aplikacje Android oraz iOS.

Calmsie współpracuje także z jednostkami badawczymi i uniwersytetami w ramach projektów badawczo-rozwojowych opartych o innowacje na skalę światową.

Calmsie rozwijane jest przez interdyscyplinarny zespół wykształcony na czołowych polskich i zagranicznych uczelniach (Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, London School of Economics czy University College London) w kierunkach informatyki, matematyki, ekonomii, medycyny i zarządzania.

Pomysłodawcy - laureaci Laboratorium Pomysłów IUW - stworzyli 15-osobowy zespół doświadczony w prowadzeniu grantów, projektów i wykorzystywaniu nowych technologii do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w szczególności w medycynie poprzez ścisłą współpracę z naukowcami.

Calmsie

Członkowie zespołu: Mateusz Masiak, Marcin Waryszak, Marek Masiak, Gabriela Zdunek
Kontakt:

Znajdziesz nas: