MatchIT

OGUN
MatchIT

MatchIT to przedmiot, który prowadzimy w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich. W interdyscyplinarnych zespołach opracowywane są rozwiązania, które mają na celu stworzenie produktu cyfrowego będącego odpowiedzią na realne problemy dotyczące klimatu. 

Jak we wszystkich naszych działaniach stawiamy na aktywny udział studentów, kontakt z najlepszymi trenerami i zdobywanie praktycznych umiejętności!

Zapisz się, jeśli chcesz:

 • poznać proces projektowania aplikacji mobilnych i stron www,
 • pracować w interdyscyplinarnych zespołach ze studentami z różnych wydziałów UW,
 • pracować nad projektem pod okiem mentorów,
 • stworzyć praktyczne rozwiązanie problemu przy wykorzystaniu technologii informatycznych,
 • wypracować rozwiązanie odpowiadające na aktualne problemy klimatyczne,
 • chodzić na fajny i przydatny OGUN.

Czego się nauczysz?

 • Tworzenia projektu cyfrowego od inspiracji do wersji testowej,
 • tworzenia projektu będącego ralną odpowiedzią na potrzeby,
 • czerpania wiedzy oraz doświadczeń od mentorów i praktyków,
 • pracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • atrakcyjnego prezentowania projektów.

Informacje organizacyjne:  

 • zajęcia: 
  • 6.11 (godz. 17:00-21:00), 
  • 14.11 (godz. 9:30-18:00),
  • 4.12 (godz. 17:00-21:00),
  • 5.12 (godz. 9:30-18:00),
 • 4 punkty ECTS
 • limit miejsc w grupie: 55 osób

Szczegóły: klik w USOS
W semestrze zimowym 2020/2021 przedmiot będzie realizowany w formie zdalnej.

MatchIT jest organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Dofinansowanie programu wynosi ponad 38 mln zł. Więcej informacji na: www.zip.uw.edu.pl

MatchIT

Koordynator: Katarzyna Gradowska
Kontakt:

Znajdziesz nas: