Przedsiębiorczość - Otwórz Głowę!

OGUN
Przedsiębiorczość - Otwórz Głowę!

Przedsiębiorczość - Otwórz Głowę! to przedmiot, który prowadzimy w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich. W interdyscyplinarnych grupach studenci mają możliwość rozwijania innowacyjnych pomysłów biznesowych i społecznych.

Jak w naszych wszystkich działaniach stawiamy na aktywny udział studentów, kontakt z najlepszymi trenerami i zdobywanie praktycznych umiejętności!

Zapisz się jeśli chcesz:
● nauczyć się pracy projektowej oraz jak wytwarzać innowacje,
● rozwijać swoje pomysły,
● stworzyć rozwiązanie dla realnego problemu,
● poznać pracę w zespole projektowym,
● robić coś poza samym studiowaniem,
● chodzić na fajny i praktyczny OGUN.

Czego się nauczysz?
● Jak tworzyć innowacje (metoda Design Thinking, Blue Ocean Strategy),
● planowania na modelu Lean Canvas,
● analizy danych, prowadzenia wywiadów,
● budżetowania,
● tworzenia prototypów,
● pracy w grupie projektowej,
● przedsiębiorczego myślenia.

Informacje organizacyjne:
● 15 spotkań po 3 godziny dydaktyczne (3 x 45min),
● przedmiot za 4 pkt ECTS,
● każde spotkanie prowadzone przez trenerów-praktyków posiadających doświadczenie w realizacji projektów biznesowych,
● zespołowa praca nad rozwojem wspólnego projektu, który jest prezentowany na ostatnich zajęciach,
● możliwość dalszej pracy nad tym projektem, już po zakończeniu przedmiotu.

Zarejestruj się tutaj: klik w USOS

W semestrze zimowym 2021/2022 przedmiot będzie realizowany w formie stacjonarnej.

Przedmiot Przedsiębiorczość - Otwórz Głowę! jest organizowany w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Dofinansowanie programu wynosi ponad 38 mln zł. Więcej informacji na: www.zip.uw.edu.pl

Przedsiębiorczość - Otwórz Głowę!

Koordynator: Maria Kos
Kontakt:

Znajdziesz nas: