Spin Off Academy

OGUN
Spin Off Academy

Spin Off Academy to przedmiot ogólnouniwersytecki. Studenci (w grupach projektowych) poznają sposoby rozwoju pomysłów biznesowych opartych na nauce.

Jak w naszych wszystkich działaniach stawiamy na aktywny udział studentów, kontakt z najlepszymi trenerami i zdobycie praktycznych umiejętności!

Zapisz się jeśli chcesz:
● rozwijać się w kierunku badań naukowych,
● zobaczyć jak można łączyć wiedzę z różnych kierunków i wydziałów,
● dowiedzieć się, jak zarabiać na swoim hobby, doświadczeniu,
● dowiedzieć się, czym jest komercjalizacja i patentowanie,
● zarabiać na swoich pracach dyplomowych,
● chodzić na fajny i przydatny OGUN.

Czego się nauczysz?

● Skąd brać pieniądze na rozwój badań i działalności,
● jak zarabiać na tym, co się robi,
● jak spieniężać prace dyplomowe,
● jak tworzyć budżet w projekcie,
● jak komercjalizować wiedzę i umiejętności,
● jak sprawnie i efektywnie zarządzać projektami.

Informacje organizacyjne:

● 13 spotkań po 3 godziny zegarowe + 3 godziny dydaktyczne (3 x 45min) indywidualnego wsparcia zespołów projektowych,
● przedmiot za 5 punktów ECTS,
● warsztaty prowadzone przez trenerów-praktyków posiadających doświadczenie w realizacji projektów biznesowych,
● praca zespołowa nad rozwojem wspólnego projektu, który jest prezentowany na ostatnich zajęciach,
● możliwość dalszej pracy nad projektem, już po zakończeniu przedmiotu.

Zarejestruj się tutaj: klik w USOS

W semestrze zimowym 2021/2022 przedmiot będzie realizowany w formie stacjonarnej.

Przedmiot Spin Off Academy jest organizowany w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Dofinansowanie programu wynosi ponad 38 mln zł. Więcej informacji na: www.zip.uw.edu.pl

Koordynatorem merytorycznym przedmiotu oraz głównym prowadzącym jest Michał Borowy.

Spin Off Academy

Koordynator: Maria Kos
Kontakt:

Znajdziesz nas: