Optymalizacja fotobiologicznej produkcji wodoru cząsteczkowego w mikroalgach Chalmydomonas moewusii do katalitycznego uwodornienia chemicznych zanieczyszczeń wód

Optymalizacja fotobiologicznej produkcji wodoru cząsteczkowego w mikroalgach Chalmydomonas moewusii do katalitycznego uwodornienia chemicznych zanieczyszczeń wód

Optymalizacja fotobiologicznej produkcji wodoru cząsteczkowego w kulturach komórkowych zielenicy Chlamydomonas moewusii to projekt, którego celem jest stworzenie taniej i przyjaznej środowisku metody oczyszczania wód gruntowych z zanieczyszczeń chemicznych. Wykorzystanie tej metody pozwoli pracować nad problemem zanieczyszczeń wody oraz kosztami ich usuwania, co jest szczególnie istotne w krajach rozwijających się, które nie mają funduszy na zastosowanie drogich technologii oczyszczania wody.
Będzie ona nie tylko kluczowa dla oczyszczania wód, ale także będzie stanowić podstawę do prac nad wykorzystaniem biologicznie produkowanego wodoru do innych celów, np. produkcji tzw. High Value Products.

 

Optymalizacja fotobiologicznej produkcji wodoru cząsteczkowego w mikroalgach Chalmydomonas moewusii do katalitycznego uwodornienia chemicznych zanieczyszczeń wód

Koordynator: Tomasz Kalinowski
Kontakt:

Znajdziesz nas: