Universal Sense Simulation Interface - pas stymulujacy zmysły

Universal Sense Simulation Interface - pas stymulujacy zmysły

Uniwersalny Interfejs do Symulowania Zmysłów to urządzenie w formie pasa, które za pomocą wibracji symuluje inne zmysły – utracone bądź nigdy nieposiadane. Użytkownik pasa przechodzi krótką serię 5-minutowych treningów, dzięki którym wiąże konkretne wzory wibracji z odpowiednimi odczuciami zmysłowymi. Pas może być wykorzystany w wielu różnych dziedzinach, głównie do symulacji zmysłów utraconych w wyniku wypadku czy choroby lub nigdy nieposiadanych (np. wśród osób niewidomych od urodzenia), a także jako dodatkowy kanał informacji/odczuć dla wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Universal Sense Simulation Interface - pas stymulujacy zmysły

Koordynator: Karolina Pawlikowska
Kontakt:

Znajdziesz nas: