Zgłoszenie do programu edukacyjno-mentoringowego
RUSZ z miejsca

W odświeżonej odsłonie startujemy z nową edycją RUSZ z miejsca!
To program edukacyjno-mentoringowy dla studentów realizujących swoje pomysły biznesowe. Zapraszamy do rekrutacji!
Tym razem spotykamy się online :)
 

Jeśli posiadasz konto w domenie @student.uw.edu.pl lub posiadasz konto pracownika, prosimy: skorzystaj właśnie z tego adresu.

Oświadczenia: *

 

 

 

 

Regulamin Programu RUSZ z miejca


Zasady wykorzystania wizerunku: nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na wszelkich materiałach video i fotografiach powstałych w związku z organizacją Wydarzenia. Wyrażona zgoda obejmuje w szczególności nieodpłatne i nieograniczone w czasie prezentowanie (rozpowszechnianie) ww. wizerunku w przekazach telewizyjnych, internetowych, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Organizatora.