Projekty uczestników Inkubatora UW

MENTORING DZIAŁANIA

Projekty dofinasowane w Laboratorium Pomysłów

LABORATORIUM POMYSŁÓW
Nencki Open Lab
Nencki Open Lab
LABORATORIUM POMYSŁÓW
Warsztaty bez granic
Warsztaty bez granic
LABORATORIUM POMYSŁÓW
OpenCall Magazine
OpenCall Magazine
LABORATORIUM POMYSŁÓW
St-uda się!
St-uda się!
LABORATORIUM POMYSŁÓW
GrandBag
GrandBag
LABORATORIUM POMYSŁÓW
The Mind of the Future
The Mind of the Future
LABORATORIUM POMYSŁÓW
Sprzeczności w humanistyce
Sprzeczności w humanistyce
LABORATORIUM POMYSŁÓW
Badania Koła Naukowego Dietetyków
Badania Koła Naukowego Dietetyków