Projekty uczestników Inkubatora UW

MENTORING DZIAŁANIA

Projekty dofinasowane w Laboratorium Pomysłów

LABORATORIUM POMYSŁÓW
Ekspercki BootCamp
Ekspercki BootCamp
LABORATORIUM POMYSŁÓW
Biofuzje
Biofuzje
LABORATORIUM POMYSŁÓW
Nencki Open Lab
Nencki Open Lab
LABORATORIUM POMYSŁÓW
Warsztaty bez granic
Warsztaty bez granic
LABORATORIUM POMYSŁÓW
OpenCall Magazine
OpenCall Magazine
LABORATORIUM POMYSŁÓW
St-uda się!
St-uda się!
LABORATORIUM POMYSŁÓW
GrandBag
GrandBag
LABORATORIUM POMYSŁÓW
The Mind of the Future
The Mind of the Future
LABORATORIUM POMYSŁÓW
Sprzeczności w humanistyce
Sprzeczności w humanistyce
LABORATORIUM POMYSŁÓW
Badania Koła Naukowego Dietetyków
Badania Koła Naukowego Dietetyków