Zgłoszenie na stanowisko Community Officer
w Inkubatorze UW

 

W roku akademickim 2019/2020

Interesuje nas Twoje doświadczenie, zainteresowania etc. Szczególnie ważne, jeśli nie dołączysz swojego CV!

Wymagany format PDF, maksymalny rozmiar 10 MB

Zrób sobie test MBTI tej stronie.

Opowiedz nam o swojej dostępności w roku akademickim:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677). Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego w celach przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Zostałem/-am poinformowany/a, że administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Oświadczam, że dane zostały podane dobrowolnie oraz jestem świadomy/a prawa do wglądu swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: *