Stanowiska obróbki drewna

Opis urządzenia

W Pracowni obróbki drewna dla Uczestników dostępne są zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane narzędzia do nauki ręcznej obróbki drewna. Pracownia służy głównie do nauki rzemiosła oraz do tworzenia małych prostych projektów Uczestników.

Stanowiska obróbki drewna

Lokalizacja:

Pracownia obróbki drewna (B1.39)
Wydział Fizyki UW
ul. Ludwika Pasteura 5, Warszawa

Do rezerwacji potrzebna jest:

Do samodzielnej pracy wymagane jest szkolenie stanowiskowe i BHP odbyte po 17.04.2019r. oraz potwierdzenie uprawnień przez Opiekuna Pracowni. W wypadku rezerwacji grupowych wymagane jest, by każdy członek pracującej grupy odbył odpowiednie szkolenie.

Zasady korzystania:

Przed rezerwacją należy odbyć obowiązkowe szkolenie u Opiekuna Pracowni. Rezerwacje będą potwierdzane wyłącznie osobom, które odbyły obowiązkowe szkolenie z obsługi narzędzi ręcznych i BHP. Podczas pracy, w Pracowni mogą przebywać wyłącznie przeszkolone osoby.

Rezerwacji można dokonywać najpóźniej do godz. 12:00 dnia poprzedzającego planowane prace. W przypadku rezerwacji grupowych należy dokonać rezerwacji co najmniej 48 godz. przed planowanymi pracami oraz niezwłocznie zgłosić listę osób uczestniczących w pracach wysyłając ją na adres makerspace@uw.edu.pl.

W Pracowni Obróbki Drewna dostępne są podstawowe materiały wymagane do nauki pracy w drewnie. Jeśli chcesz wykonać bardziej złożony projekt wymagający zużycia dużej ilości materiału, skontaktuj się z Opiekunem Pracowni.

Ostatnia aktualizacja: 17.04.2019