Prawne aspekty działalności gospodarczej: jak nie pogubić się w gąszczu przepisów?

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: STARTUP

Opis zajęć

Zajęcia mają na celu przybliżyć studentom podstawy polskiego systemu prawa. Zostaną omówione niektóre instytucje z zakresu prawa cywilnego czy administracyjnego, które często występują w obrocie gospodarczym (np. kary umowne, przedawnienie). Ponadto podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, gdzie szukać aktualnych przepisów prawa oraz czym kierować się przy ocenie napotkanego problemu prawnego.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć:

Wymagania: Aktywny udział w zajęciach. W przypadku, gdyby uczestnik chciał, aby w trakcie zajęć zostało omówione konkretne zagadnienie prawne, proszę o wcześniejszą informację na maila: mkabut@wz.uw.edu.pl