Social Business Model Canvas

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: SOCIAL

Opis zajęć

Warsztaty skupione są wokół procesu projektowania modelu biznesowego projektu społecznego w oparciu o schematy opracowane przez Alexandra Osterwaldera i Yvesa Pigneura. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli poznać strukturę modelu SBMC, sposób tworzenia wartości w oparciu o posiadane zasoby, a następnie dostarczania wytworzonej wartości do klienta. Poza wyjaśnieniem założeń teoretycznych uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć omawiane narzędzie na konkretnych przykładach i zdobyć umiejętności pozwalające stosować je w codziennej praktyce.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: