Kiedy jest sukces. Wpływ i rezultat.

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: SELF

Opis zajęć

  • Wprowadzenie do tematu wpływu i badania wpływu.
  • Czym jest cel, rezultat i wpływ – Teoria zmiany w pigułce
  • Matryca logiczna projektu - narzędzie do formułowania mierzalnych celów, definiowania struktury i testowania logiki wewnętrznej projektu oraz najprostsze sposoby zbierania informacji do mierzenia celów.
Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: