Skąd w firmie biorą się pieniądze? Myślenie modelem biznesowym w praktyce.

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: STARTUP

Opis zajęć

Warsztaty skupione są wokół idei modelu biznesowego. Jej istotę poznajemy na przykładzie Business Model Canvas, narzędzia opracowanego przez Alexa Osterwaldera. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli poznać strukturę modelu BMC, znaczenie poszczególnych elementów schematu oraz mechanizmy stojące za wytwarzaniem wartości i dostarczaniem jej do klienta. Poza wyjaśnieniem założeń teoretycznych uczestnicy poznają wiele ciekawych przykładów niestandardowych modeli biznesowych oraz będą mieli okazję przećwiczyć omawiane narzędzie na konkretnych przykładach i zdobyć umiejętności pozwalające stosować je w codziennej praktyce.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: