Customer Experience - jak kreować doświadczenia?

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: STARTUP

Opis zajęć

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z kluczowymi wymiarami wrażeń i doznań odbieranych przez klienta oraz będą mogli w praktyce zaprojektować model pełnego doświadczania marki. Przeanalizują tworzenie wartości rozumianej jako celowy sposób doświadczania, co wymaga nieco innego spojrzenia na wszystkie aktywności, które podejmuje firma i które mogą wpływać na kształtowania i umacnianie relacji z klientem.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: