Druk 3D zaawansowany

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: TECH

Opis zajęć

Podczas tych warsztatów uczestnicy dokładniej zgłębią tajniki technologii FDM oraz inne technologie addytywne. W bloku pierwszym poznają zależności między funkcjonalnością wydruku a ułożeniem wydruku w komorze i jego wypełnieniem oraz bardziej zaawansowane oprogramowanie – Simplify 3D. Dowiedzą się, jak przygotować do druku modele, które mają do siebie pasować oraz jak drukować od razu gotowe złożenie, które po wydrukowaniu będzie funkcjonalne. Rozwinięty zostanie także temat obróbki wydruków. Uczestnicy nauczą się także jak radzić sobie ze skurczem temperaturowym. Blok drugi zostanie w całości poświęcony innym technologiom addytywnym, m.in. SLA i SLS. Każda z technologii zostanie szczegółowo opisana – uczestnicy poznają zasadę działania maszyn, zalety technologii oraz ich ograniczenia. Dowiedzą się o możliwych metodach obróbki, różnych materiałach oraz sposobach optymalizacji kosztów.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: