Podstawy prezentacji naukowych

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: SCIENCE

Opis zajęć

Uczestnicy warsztatów poznają zasady tworzenia efektywnych ustnych prezentacji naukowych – budowanych wokół wiadomości, z wykorzystaniem podejścia „teza-dowód”.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: