Walidacja pomysłu biznesowego

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: STARTUP

Opis zajęć

Warsztaty mają na celu zrozumienie przez uczestników czym jest walidacja pomysłu biznesowego oraz jak można ją przeprowadzić. Zajęcia są nastawione na pokazanie praktycznych narzędzi dzięki którym uczestnik warsztatu będzie mógł samodzielnie przetestować swój pomysł biznesowy. Uczestnik zajęć pozna między innymi w jaki sposób postawić własną stronę internetową, zbudować prototyp (MVP) oraz w jakiś sposób dotrzeć do swojej grupy docelowej. Warsztaty oparte są na prezentacji inspirujących case studies dzięki którym uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć prezentowane koncepcje.

Czego się nauczysz? Testować i walidować pomysł biznesowy, pozna narzędzia dzięki którym zrobi to w łatwy i dostępny sposób.

Co trzeba wiedzieć? Aby warsztaty były wartościowe, warto, aby uczestnicy przynajmniej mniej więcej wiedzieli, co chcą testować, mieć pomysł/projekt/prototyp. Nie jest to jednak wymagane.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: