Wstęp do druku 3D

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: TECH

Opis zajęć

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami technologii FDM (Fused Deposition Modeling) – jednej z technologii addytywnych, popularnie zwanych drukiem 3D. Poznają zasady pracy z drukarkami, ich budowę oraz instrukcje jak rozsądnie zaoszczędzić czas pracy i zużycie materiału na przykładzie drukarek dwu- i jednogłowicowych. Posłuchają także o najpopularniejszych tworzywach termoplastycznych. Dowiedzą się także które parametry druku modyfikować na podstawie występujących w wydrukach defektów i gdzie leżą rozsądne granice ich modyfikacji. Nauczą się jak przygotować drukarkę do druku oraz zapoznają się z serwisem Thingiverse. Uczestnicy przejdą przez cały proces drukowania przedmiotów, razem z edycją istniejących już w internetowej bazie projektów i obróbką gotowych wydruków. Każdy uczestnik wyniesie z kursu własnoręcznie wydrukowany przedmiot.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: