Analityka internetowa

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: TECH

Opis zajęć

Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawami analityki internetowej związanej z analizą trafficu. Poznają zasady pracy z podstawowymi narzędziami analityki internetowej – google analytics, google webmaster tool, keywords planer, facebook manager.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: