Podstawy programowania w języku Python 3/3

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: TECH

Opis zajęć

Kurs programowania w języku Python podzielony jest na trzy części trwające po trzy godziny zegarowe. Podczas pierwszej części prezentowane są podstawy języka programowania: podstawowe typy obiektów, instrukcje warunkowe, pętle oraz przykładowe funkcje do wykonywania podstawowych zadań i obliczeń. Stanowi to niezbędną podstawę do dalszej nauki programowania. Na koniec pierwszej części kursu uczestnicy piszą prosty przykładowy program do gry w papier/nożyce/kamień. W drugiej części kursu uczymy się wczytywać dane do programu oraz prowadzić podstawowe analizy przebiegów czasowych (na przykładzie indeksów giełdowych) oraz przeszukiwania tekstu na stronach internetowych. Do powyższych zadań wykorzystywane są gotowe funkcje i biblioteki. Podczas drugiej części kursu uczestnicy uczą się tworzyć własne funkcje w języku programowania Python oraz korzystać z biblioteki/funkcji do rysowania wykresów w dwóch oraz trzech wymiarach. Uczestnicy zapoznają się także z biblioteką do wczytywania złożonych struktur danych. Podczas trzeciej części kursu uczestnicy piszą programy do przetwarzania i analizy złożonych struktur danych lub realizacji prostych zadań na komputerze. W szczególności zachęcam do analizy własnych danych ze studiów/pracy lub realizacji własnych pomysłów na program. Na życzenie uczestników mogą zostać omówione także metody statystyczne do analizy danych. Dodatkowo trzecia część kursu obejmuje wprowadzenie do pisania klas w języku Python.

Kurs prowadzony jest interaktywnie tzn. uczestnicy proszeni są o pisanie prostych krótkich programów podczas kursu w celu utrwalenia i zrozumienia języka programowania/algorytmów. Proponowane rozwiązania będą szczegółowo omawiane i prezentowane podczas trwania zajęć oraz udostępniane on-line dla uczestników szkolenia.

Czego się nauczysz? 1. Poznaje podstawy języka programowania Python – obiekty, instrukcje warunkowe i pętle 2. Poznaje podstawowe algorytmy, które może także zastosować w innym języku programowania 3. Uczy się korzystać z bibliotek do wczytywania, wizualizacji i analizy danych. 4. Uczy się rozwiązywać podstawowe problemy programistyczne. 5. Uczy się pisać własne programy i wymyślać proste algorytmy.

Co trzeba wiedzieć na wejściu? Kurs prowadzony jest od podstaw więc nie jest wymagana umiejętność programowania. Jeżeli uczestnik nie miał wcześniej doświadczenia w programowaniu to uważam że pierwsza część kursu jest obowiązkowa. Jeżeli uczestnik programował już w języku python to może przyjść ewentualnie na drugą i trzecią część kursu. Do udziału w kursie potrzebny jest własny komputer (dowolny system operacyjny) z zainstalowanym oprogramowaniem Anaconda (pobrać ze strony https://www.anaconda.com/). Dopuszczalna jest praca w parach/trójkach na jednym komputerze.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: