Programowanie Arduino

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: TECH

Opis zajęć

Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawami programowania Arduino. Poznają zasady pracy z różnymi urządzeniami wyjściowymi – od diod, przez proste generatory dźwięku aż po silniki i serwa. Nauczą się też, jak wykorzystywać odczyty z różnych czujników (m.in. światła, temperatury, odległości czy ruchu) do sterowania ich pracą. Na dalszych zajęciach omówiona zostanie także komunikacja między Arduino a komputerem (w tym tworzenie prostych GUI) i między Arduino a Androidem. Wiedza zdobyta na warsztatach umożliwi tworzenie własnych, funkcjonalnych urządzeń, np. prostego alarmu, termometru z wyświetlaczem czy wyzwalacza migawki aparatu wykrywającego ruch i prostych robotów (np. światłoluba).

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: