Zarządzanie zespołem; potrzeby jednostek oraz delegowanie zadań

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: SELF

Opis zajęć

Skuteczne zarządzanie zespołem możliwe jest dzięki wielu, wzajemnie na siebie wpływających czynników, m.in.; samoświadomości lidera, doświadczenia, wiedzy, umiejętności, a nawet szczęściu. Na tych warsztatach skupimy się na dwóch, wartych uwagi umiejętnościach: - wspieranie członków zespołu bazując na ich potrzebach, doświadczeniu i kompetencjach - delegowaniu zadań W prasie branżowej, od dłuższego czasu, pojawiają się alarmujące analizy dotyczące konieczności zmiany podejścia w zarządzaniu zespołem ze względu na wzrastający udział milenialsów na rynku pracy. Harvard Business Review w analizie opublikowanej na początku 2019 roku poleca, by praca milenialsów nie odbiegała od ich doświadczeń konsumpcyjnych. Opierać ma się nie na przypisywaniu obowiązków do stanowisk, a na definiowaniu zawodowych potrzeb pracownika. Na takich definicjach opiera się bowiem marketing. Trend ten wymaga zupełnie innego podejścia do zespołu osób, które chcą je koordynować. W czasie warsztatu, dzięki ćwiczeniom i dyskusjom, przyjrzymy się temu trendowi oraz skupimy na ćwiczeniu opisanych wyżej umiejętności.

Czego się nauczysz? - współczesnych trendów w zarządzaniu zespołami - czym różni się zarządzanie sytuacyjne od koncepcji turkusowych zespołów - jednego z modelów delegowania zadań

Zachęcam do udziału uczestników, którzy mają za sobą pierwsze doświadczenia w koordynacji lub zarządzania zespołami.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: