Projektowanie 3D – Blender

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: TECH

Opis zajęć

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z darmowym oprogramowaniem Blender. W bloku pierwszym zapoznają się z podstawowymi narzędziami geometrii, modyfikowania siatki i ich składnią. Nauczą się tworzyć geometrię pomocniczą oraz opanują przydatne skróty klawiszowe. W bloku drugim nauczą się wykorzystywać narzędzia rzeźbiarskie oraz modyfikatory a także jak świadomie przygotowanie plików do druku 3D.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: