Podstawy skutecznych negocjacji

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: STARTUP

Opis zajęć

Prezentacja i dyskusja zagadnienia konfliktu. Omówienie definicji negocjacji. Teoria i praktyka sposobów przygotowania do negocjacji i jego konsekwencji. Trening umiejętności negocjacyjnych z wykorzystaniem gier symulacyjnych w celu podniesienia świadomości i skuteczności uczestników w obszarze negocjacji biznesowych.

Wyniesione umiejętności: Po ukończeniu zajęć uczestnik rozpoznaje podstawowe techniki negocjacyjne. Potrafi przygotować się poprawnie do negocjacji biznesowych. Rozróżnia najważniejsze strategie i taktyki stosowane w negocjacjach oraz potrafi je zaaplikować w działaniu. Uczestnictwo w grach negocjacyjnych pozwoli na trenowanie umiejętności negocjacyjnych w praktyce.

Wymagania: brak

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: