Motywacja i samodyscyplina

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: SELF

Opis zajęć

Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom narzędzi i wiedzy z zakresu samodyscypliny i samomotywacji pozwalającej na skuteczne pokonywanie odwlekania, radzenie sobie z wymówkami, kształtowanie w sposób aktywny swojej motywacji, uporu i wytrwałości, stworzenie nastawienia na działanie, sprawnego zarządzania swoja wolą i czasem, pokonywanie trudności i przeszkód.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: