Projektowanie i wykonywanie obwodów drukowanych

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: TECH

Opis zajęć

Warsztaty mają na celu nauczenie uczestników, tego jak zaprojektować i wykonać własny obwód drukowany. Po krótkim wstępie, prowadzący przedstawi podstawowe funkcje programu i czynności niezbędne do wykonania PCB. W drugiej części słuchacze wykonają swoje projekty. Każdy nadrukuje schemat, naświetli, wytrawi, nawierci oraz polutuje swoją płytkę.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: