Uczenie maszynowe w Pythonie

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: TECH

Opis zajęć

Warsztaty stanowią praktyczny wstęp do podstaw uczenia maszynowego w języku Python. Będą odbywały się w interaktywnym środowisku Jupyter Notebook, pozwalającym wczytywać, transformować i eksplorować dane.

Omówione zostaną podstawowe motywacje i idee stojące za uczeniem maszynowym. Praktyczna część będzie korzystała z biblioteki scikit-learn, która jest standardem w projektach badawczych i biznesowych. Skupimy się na najbardziej praktycznych algorytmach takich jak regresja logistyczna i lasy losowe (random forest) oraz jak porównywać skuteczność różnych klasyfikatorów.

Całość odbędzie się na rzeczywistych zbiorach danych, takich jak aktywność rowerzystów w Warszawie, ofiary Titanica czy dane uczniów.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: