Proces zakładania własnej firmy

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: STARTUP

Opis zajęć

Dzięki zajęciom uczestnicy poznają różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie zajęć przedstawione zostaną główne zalety i wady prowadzenia działalności w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej a także spółek osobowych i spółek kapitałowych. Uczestnicy zdobędą wiedze na temat m.in.: procedury rejestracji, obowiązków podatkowych a także obowiązków związanych ze składkami ZUS i NFZ. Omówione zostanie ryzyko dla przedsiębiorcy związane z wykorzystaniem każdej z form organizacji i metody jego uniknięcia. W trakcie zajęć pokazane zostaną konkretne procedury wykorzystywane przy zakładaniu działalności gospodarczej w tym przy rejestracji spółek kapitałowych.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: