Programowanie w Python od podstaw

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: TECH

Opis zajęć

Podczas kursu zostaną przedstawione podstawowe jak i bardziej zaawansowane funkcje języka programowania python. W założeniu warsztatów jest praca nad przykładowymi problemami programistycznymi, które zostaną zaproponowane przez prowadzących. Omówione zostaną podstawowe metody optymalizacji pisania programów, umożliwiające na realizację bardziej złożonych projektów. W dalszej części kursu przedstawione zostaną specjalistyczne biblioteki dostępne w środowisku python. Kurs ma charakter interaktywny i przewidujemy dopasowanie programu szkolenia do potrzeb uczestników.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć:

Własny komputer, instalacja środowiska anaconda z https://www.anaconda.com/download/