Projektowanie mechaniczne - Autodesk Inventor

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: TECH

Opis zajęć

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z obsługą programu Autodesk Inventor oraz podstawami projektowania mechanicznego. Warsztaty skupią się na zagadnieniu tworzenia pojedynczych, unikalnych projektów (hobbystycznych, aparatury badawczej czy prototypów), z całkowitym pominięciem zagadnień związanych z produkcją masową.

Inventor to oprogramowanie typu CAD (computer-aided design) wykorzystywane do projektowania mechaniki. Umożliwia tworzenie pojedynczych elementów, złożonych układów oraz rysunków wykonawczych. Licencja na Inventora jest darmowa dla studentów i pracowników uczelni. Po aktywacji licencji pozostaje ona aktywna przez 3 lata, niezależnie od tego czy użytkownik nadal jest związany z uczelnią.

Po zakończeniu warsztatów uczestnik będzie potrafił:

  • zaprojektować pojedynczy element do wykonania np. na drukarce 3D, frezarce, tokarce czy ręcznie
  • zaprojektować układ złożony z wielu elementów, zarówno przygotowanych samodzielnie, jak i pozyskanych z zewnątrz
  • przygotować pliki niezbędne do samodzielnego wykonania elementu, wydruku 3D lub zlecenia zewnętrznego (CNC, cięcie laserem, techniki tradycyjne)
Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć:

Własny komputer z systemem Windows w wersji 64 bitowej, myszka, instalacja Autodesk Inventor 2018 (silnie sugerowana jest wersja angielska) Inkubator dysponuje także ograniczoną liczbą komputerów oraz myszek, z których uczestnicy zajęć mogą skorzystać w przypadku braku własnego sprzętu. Szczegółowa instrukcja instalacji Inventora (m.in. które dodatkowe pakiety można pominąć) zostanie przesłana na kilka dni przed warsztatami.

Nie jest wymagana żadna wstępna wiedza techniczna.