E-commerce od strony technicznej

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: STARTUP

Opis zajęć

Celem warsztatów jest dokonanie przeglądu współczesnych systemów do realizacji sprzedaży w sieci (systemów e-commerce) w zależności od oferowanego produktu i modelu biznesowego. Podstawą analizy będą zarówno systemy płatne (w modelu SaaS lub deweloperskie) jak i bezpłatne (opensource) na bazie realnych przykładów funkcjonujących obecnie w Internecie.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: