Pitching

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: SELF

Opis zajęć

Jak "sprzedać" siebie lub projekt w 30 sekund? Pitching, czyli forma kilkuzdaniowej prezentacji która ma na celu zainteresowanie potencjalnego partnera/klienta dalszą rozmową, jest jedną z kluczowych umiejętności przedsiębiorcy - ale nie tylko. Choć powstał w środowiskach sprzedażowych i inwestorskich, pitching przydaje się podczas poszukiwania pracy, starania się o grant czy networkingu.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć:

Dzięki udziałowi w warsztacie: - poznasz strukturę budowania krótkiego komunikatu perswazyjnego ("pitch"); - nauczysz się dobrać adekwatną strukturę komunikatu w zależności od sytuacji (elevator pitch, pitch jednozdaniowy, NABC, IMRaD); - przećwiczysz krótkie wystąpienia perswazyjne; - zbudujesz i ulepszysz własny "pitch" w wybranej przez siebie dziedzinie.