Praktyczny druk 3D (2017/18)

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: TECH

Opis zajęć

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawami druku 3D. Po krótkim wstępie teoretycznym uwaga skupi się na praktycznym wykorzystaniu drukarek w technologii FDM (Fused Deposition Modeling), czyli zdecydowanie najbardziej rozpowszechnionego typu. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnej obsługi drukarki 3D: od przygotowania modelu, przez wybór materiału i parametrów, przygotowanie drukarki, aż do gotowego wydruku i jego obróbki.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy uzyskają uprawnienia do rezerwacji drukarek 3D w ramach IUW.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: