Biostatystyka

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: SCIENCE

Opis zajęć

Czy przeraża Cię wizja pracy ze statystykiem oraz raportami statystycznymi? Czy odczuwasz potrzebę lepszego rozumienia wyników badań przedstawianych w fachowej literaturze? Czy dostrzegasz różnice w poglądach specjalistów w danej dziedzinie, ale nie jesteś wstanie dokonać krytycznej oceny takich opinii? Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, to te warsztaty są przeznaczone właśnie dla Ciebie. Warsztaty będą prowadzone przez osobę z kilkuletnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowym z zakresu metodologii planowania i prowadzenia badań, statystycznej analizy danych oraz przygotowywania publikacji naukowych. Nie obawiaj się, że Twoja początkowa wiedza lub umiejętności są na zbyt niskim poziomie, że nie podołasz zbyt ambitnej tematyce, bo te zajęcia są przygotowane z myślą o takich osobach jak Ty.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć:

Laptop z zainstalowanym programem G*Power. Darmowa wersja do pobrania: Windows: http://www.gpower.hhu.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Mathematisch-Naturwissenschaftliche_Fakultaet/Psychologie/AAP/gpower/GPowerWin_3.1.9.2.zip

Mac OS: http://www.gpower.hhu.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Mathematisch-Naturwissenschaftliche_Fakultaet/Psychologie/AAP/gpower/GPowerMac_3.1.9.3.zip

Opiekun zajęć:

Mariusz Pańczyk
W razie pytań pisz na:
mariusz.panczyk@wum.edu.pl