Analiza rynku: czy to na pewno ma sens? Weryfikacja koncepcji biznesowej

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: STARTUP

Opis zajęć

Zajęcia mają na celu wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia oceny potencjału rynkowego projektów biznesowych, dzięki którym będą potrafili zweryfikować własne koncepcje. Uczestnicy poznają takie pojęcia jak wielkość i wartość rynku, stadium rozwoju rynku czy próg rentowności. Elementem zajęć będzie także praca z case’em i próba zgromadzenia odpowiednich informacji, dzięki którym można będzie ocenić potencjał danego projektu.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć:

Podczas pracy z case’em, czyli w ostatniej godzinie zajęć, potrzebne będą komputery z dostępem do internetu.