Formy działalności społecznej: od NGO do podmiotów ekonomii społecznej

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: SOCIAL

Opis zajęć

Działać społecznie można na bardzo wiele sposobów. Warsztaty mają za zadanie uporządkowanie niezbędnej wiedzy na ten temat.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: