Proces i zasady patentowania technologii

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: STARTUP

Opis zajęć

Jak to zrobić? Czy to nie jest zbyt skomplikowane? Kto może mi pomóc? Czy warto poświęcać na to czas? To tylko niektóre pytania, które można sobie zadać, gdy zastanawiamy się nad enigmatycznym obszarem ochrony własności intelektualnej. Przyjdź na zajęcia i zobacz jak podstawowa wiedza z tego zakresu zmieni Twoją świadomość i zmotywuje Cię do podjęcia decyzji oraz działań, które mogą mieć istotny wpływ na kierunek Twojego rozwoju. Zakres tematyczny zajęć: - podstawowe zagadnienia dot. własności intelektualnej z naciskiem na przedmioty prawa własności przemysłowej; - stosowanie procedur wewnętrznych UW w aspekcie ochrony własności intelektualnej, w szczególności wynalazków; - zasady zgłaszania i etapy postępowania patentowego w Urzędzie Patentowym RP; - podstawowe informacje o ochronie międzynarodowej wynalazków; - poszukiwanie w bezpłatnych bazach patentowych; - budowanie strategii patentowania; - główne ścieżki komercjalizacji.

Wyniesione umiejętności: Odróżnianie rodzajów własności intelektualnej, zastosowanie procedur wewnętrznych UW dot. Patentowania, zastosowanie procedur patentowania w UP RP, poszukiwanie w bezpłatnych bazach patentowych, budowanie strategii patentowej, wybór właściwej ścieżki komercjalizacji dla swojego rozwiązania.

Wymagania: brak

Materiały: http://www.uprp.pl http://www.uott.uw.edu.pl/nasze-publikacje/ Ustawa Prawo Własności przemysłowej http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001410 Ochrona własności intelektualnej, 2010, redakcja: Alicja Adamczak, Michał du Vall https://www.iprhelpdesk.eu/

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: