Idea Mixer

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: IUW

Opis zajęć

Idea Mixer to cykliczne wydarzenie Inkubatora UW na którym spotyka się świat start-upów, małych biznesów oraz różnego rodzaju przedsięwzięć. Każde spotkanie ma temat przewodni wokół którego eksperci oraz specjaliści wybranych branż opowiadają o obecnych oraz przewidywanych trendach rynkowych.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć:

Najbliższe terminy